https://yade.fi

Onko taloyhtiön pääomavastike rahastoitu vai tuloutettu? Voinko vähentää pääomavastikkeen vuokratuloista?

Pääomavastikkeen vähentäminen vuokratuloista riippuu siitä, miten pääomavastikkeet käsitellään taloyhtiön kirjanpidossa. Vuokranantaja voi vähentää pääomavastikkeen vuokratuloista, jos se on taloyhtiön kirjanpidossa merkitty tuloksi eli tuloutettu ja siten näkyy taloyhtiön tuloslaskelmassa. Vaihtoehtoisesti pääomavastike voidaan yhtiökokouksen päätöksestä rahastoida, jolloin pääomavastike kirjataan taseen rahastoon. Rahastoitu pääomavastike lasketaan hankintamenoksi ja otetaan huomioon vasta asunto-osakkeiden myynnissä, eikä rahastoitua pääomavastiketta voi vähentää vuokratuloista.

Se miten pääomavastike on käsitelty taloyhtiön kirjanpidossa, saa selville tilinpäätöksestä ja yhtiökokouksen päätöksistä. Asian katsominen tilinpäätöksestä vaatii kuitenkin asiaan perehtymistä, jollei asiasta ole erikseen kirjattu tilinpäätökseen sanallisesti. Asian varmistamiseksi voit ottaa yhteyttä Yaden asiakaspalveluun.

Pääomavastikkeiden käsittely on selvää vasta aina tilikauden päättymisen jälkeen eli kuluvan vuoden osalta ei vielä voida täydellä varmuudella tietää, miten pääomavastikkeet käsitellään. Yleensä asia on hyvä tarkistaa henkilökohtaista veroilmoitusta tehdessä, kun käsitellään edellisvuoden vuokratuloja.