https://yade.fi

Laatimispäivä

30.9.2023

Rekisterinpitäjä

Yade Suomi Oy, y-tunnus: 2920897-2, info@yade.fi

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Roosa Nieminen, roosa@yade.fi, +358503360704

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käytetään osakkeenomistajan tai asukkaan tunnistautumiseen, tilausten toimittamiseen ja taloyhtiön asiakassuhteen hoitamiseen.

Käsittely on lainmukaista, koska rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen (esimerkiksi taloyhtiön) oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimus.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen (taloyhtiön) oikeutetut edut

Rekisterinpitäjällä, taloyhtiöllä tai kolmannella palveluntarjoajan taholla (esimerkiksi kirjanpitotoimisto) on seuraavat oikeutetut edut:

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja:

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

Tietoja käytetään muun muassa Asunto-osakeyhtiölain tehtävien sekä isännöintisopimuksen mukaisten tehtävien täyttämiseen.

Tietojen siirto kolmansiin maihin ja tietojen käsittelijät

Ensisijaisesti tietoja säilytetään EU:n sisäpuolella olevissa tietokannoissa, mutta joitain tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella olevissa palvelimissa.

Tietoja käsitellään käyttämissämme ohjelmistoissa. Alla listaus käyttämistämme ohjelmistoistamme, käytön tarkoitus ja palvelinten sijainti.

Ohjelmisto/tiedon käsittelijäKäyttötarkoitusPalvelinten sijainti
Google WorkspaceAsiakaspalvelu, kommunikointi, tiedon välitysEurooppaGoogle Privacy Policy
AWS AmazontietokantaEurooppa (Saksa, Frankfurt)AWS Amazon Privacy Notice
RenderpalvelinEurooppa (Saksa, Frankfurt)Render Privacy
Mondaytehtävien hallintaAmerikan YhdysvallatMonday Privacy Policy
Visma FivaldiKirjanpito, vastikevalvonta, ostolaskujen käsittely ja maksatusEurooppa Visma Trust Centre Fivaldi
Visma SignDokumenttien allekirjoitusEurooppaVisma Trust Centre Visma Sign
SignHeroDokumenttien allekirjoitusEurooppaSignHero Privacy Policy
SejdaPdf-dokumenttien muokkausAmerikan Yhdysvallat, Eurooppa, muu maailmaSejda Privacy Policy
Postmark AppViestien lähetysAmerikan YhdysvallatPostmark App Privacy

Keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietojen omistajalla on oikeus saada tietoonsa hänestä tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja siten oikaista tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa, rajata, vastustaa tietojen käsittelyä tai peruuttaa tietojen käsittelyn suostumus, jos se ei vaaranna lain tai sopimuksen mukaista velvoitteiden täyttämistä.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään sen ajan, kun se palveluntuottamisen kannalta on tarpeen ja lain vaatiman ajan.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Saadut tiedot

Osa henkilötiedoista on saatu edellisen isännöintipalveluntarjoajan rekisteristä sekä Maanmittauslaitokselta.

Tehdäänkö tiedoilla automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.