https://yade.fi

Mikä on taloyhtiö?

Taloyhtiö on yleiskielen nimitys Asunto-osakeyhtiölle (lyhennetään As. Oy tai Asunto Oy), joka on erityinen yritysmuoto. Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Suomessa käytännössä kaikki omistettavat asunnot ovat joko osakkeita asunto-osakeyhtiössä (yleensä kerrostalot ja rivitalot) tai kiinteistöjä (yleensä omakotitalot). Asunto-osakeyhtiöistä säädetään Asunto-osakeyhtiölaissa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599