https://yade.fi

Mitä tietoja ja dokumentteja tarvitaan osakesiirron merkintään?

Jos taloyhtiö on siirtynyt sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, silloin taloyhtiölle tulisi toimittaa kauppakirja tai saantitodistus, josta ilmenee maksujen siirtyminen sekä uusien osakkaiden yhteystiedot.

Jos taloyhtiö ei ole vielä siirtynyt sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, niin silloin taloyhtiö tarvitsee saannista riippuen alla olevat tiedot. Pyydetyt dokumentit tulisi lähettää sähköisesti. HUOM: isännöitsijä ei koskaan kirjoita osakekirjan siirtomerkintää.

Tavallinen asuntokauppa

 • osakekirjan kopio, jossa näkyy siirtomerkintä
 • kauppakirja
 • varainsiirtoveroilmoitus, jossa näkyy verohallinnon vastaanottokuittaus

Perinnönjako

 • osakekirjan kopio, jossa siirtomerkintä
 • perukirja
 • sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatin vahvistama*
 • perinnönjakokirja

Osakekirjan siirtomerkinnästä tulisi ilmetä osakkeen luovuttaja, ja se, jolle osake siirtyy. Siirtomerkintä tulee päivätä ja allekirjoittaa. Pääsääntöisesti siirtomerkinnän tekijä liittyy saantotapaan: perinnönjakoon perustuvassa saannossa merkinnän tekee pesänjakaja, sopimusjaossa kuitenkin pesän osakkaat.

Kaikki yllämainitut asiakirjat on esitettävä kokonaisuudessaan, esimerkiksi perukirjasta ei voi peittää osia joita halutaan pitää salaisena tietona.

* Lue maistraatin ohje perukirjan vahvistamisesta.

Jakamaton kuolinpesä

 • perukirja
 • sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatin vahvistama*

Jakamattoman kuolinpesän osalta ei tarvita osakekirjaa siirtomerkintöineen.

* Lue maistraatin ohje perukirjan vahvistamisesta.

Testamenttisaanto

 • osakekirjan kopio, jossa näkyy siirtomerkintä
 • testamentti kokonaisuudessaan
 • perukirja
 • sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin vahvistama*

Osakekirjan siirtomerkinnästä tulisi ilmetä osakkeen luovuttaja, ja se, jolle osake siirtyy. Siirtomerkintä tulee päivätä ja allekirjoittaa. Pääsääntöisesti siirtomerkinnän tekijä liittyy saantotapaan: testamenttiin perustuvassa saannossa siirtomerkinnän tekee pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija.

Kaikki yllämainitut asiakirjat on esitettävä kokonaisuudessaan, esimerkiksi perukirjasta ei voi peittää osia joita halutaan pitää salaisena tietona.

* Lue maistraatin ohje perukirjan vahvistamisesta.

Lahjasaanto

 • osakekirjan kopio, jossa näkyy siirtomerkintä
 • lahjakirja

Avioero/ositus:

 • osakekirjan kopio, jossa näkyy siirtomerkintä
 • lainvoimainen ositustodistus
 • varainsiirtoveroilmoitus*

Kaikki yllämainitut asiakirjat on esitettävä kokonaisuudessaan, esimerkiksi perukirjasta ei voi peittää osia joita halutaan pitää salaisena tietona.

* varainsiirtovero tulee maksaa, jos osituksen yhteydessä tapahtuu kiinteistön tai arvopaperin omistajanvaihdos ja osituksen yhteydessä käytetään ositusvarallisuuteen kuulumattomia (= avio-oikeuden ulkopuolisia) varoja, ja suoritus on luonteeltaan vastiketta. Katso verottajan ohje asiasta.