https://yade.fi

Osakerekisteröinti

HUOM: jos taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään, tulee osakerekisteröinti tehdä suoraan Maanmittauslaitokselle. Taloyhtiölle tulee kuitenkin toimittaa kauppakirja sekä uuden/uusien osakkaan/osakkaiden yhteystiedot.

  Oletko
  kiinteistönvälittäjäosakas

  Onko kyseessä
  kauppalahjajakamaton kuolinpesäjaettu kuolinpesä

  Muuttavatko osakkaat itse asuntoon:
  kylläeiei tietoa

  Haluavatko uudet osakkaat taloyhtiön viestinnän (sis. yhtiökokouskutsut) sähköpostitse:
  kylläeiei tietoa

  Liitä kauppakirja, osakekirja siirtomerkinnöillä sekä varainsiirtoveroilmoitus verottajan vastaanottokuittauksella:

  Liitä lahjakirja, osakekirja siirtomerkinnöillä sekä varainsiirtoveroilmoitus verottajan vastaanottokuittauksella:

  Liitä perukirja ja sen lisäksi sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatin vahvistama:

  Liitä osakekirja siirtomerkinnöillään, perukirja ja sen lisäksi sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatin vahvistama: