https://yade.fi
Hinnoittelumme on selkeää ja läpinäkyvää

Hinnoittelumme ohjaa tekemistä

Haluamme että, hinnoittelumme perusteet ovat ymmärrettävät ja pyrimme hinnoittelussamme selkeyteen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Hinnoittelumallimme myös tukee taloyhtiöiden asioiden eteenpäin viemistä ja siten toimii taloyhtiön edun mukaisesti. Läpinäkyvyyden vuoksi me emme itse hyväksy omia laskujamme, vaan hyväksytämme laskumme hallituksella joka kuukausi, jolloin hallituksella on myös selkeä käsitys tehdystä työstä ja sen veloituksesta.

Kokoushinnat

Kokouksista peritään erillinen hinta, jossa kustannus riippuu kokouksen kellonajasta ja siitä, järjestetäänkö kokous etänä vai paikan päällä. Suurin osa kokouksista pidetään nykyään etäkokouksina niiden tehokkuuden vuoksi, mutta mielestämme kasvotusten tapaaminen olisi suotavaa vähintään kerran vuodessa.

Erillisveloitukset

Erillisveloitushinnastomme on mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Erillishintoja perimme esimerkiksi postimaksuista, kilometrikorvauksista, osakasrekisteröinneistä ja verottajalle tehtävistä urakoitsijailmoitusten teosta.

Tuntityöt

Tuntyöt ovat työtä, joiden määrä vaihtelee taloyhtiön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tällaisia töitä ovat muun muassa kilpailutukset, kirjanpidon selvitystyöt, mittarilukemien mukaan tehtävät tasauslaskutukset, tukihakemusten tekeminen ja tukien hakeminen ja erilaiset tapauskohtaiset selvitystyöt. Tuntitöiden määrä vaihtelee täysin taloyhtiön tarpeiden ja tilanteen mukaan ja ovat yleensä suuruudeltaan noin 10 – 40 % kiinteästä kuukausiveloituksesta. Tämä tapa on osoittautunut reiluimmaksi ja selkeimmäksi tavaksi veloittaa vaihtelevasta työstä sekä motivoi meitä viemään taloyhtiön asioita eteenpäin.

Kiinteä kuukausiveloitus

Kuukausiveloitus pitää sisällään kaikki taloyhtiön hallinnon välttämättömät peruspalikat kuten asukkaiden ja osakkaiden normaalin asiakaspalvelun, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen teon, juoksevan kirjanpidon, laskujen hyväksynnän ja maksatuksen, vastikevalvonnan, taloyhtiön asioiden eteenpäin viemisen varmistaminen ja toiminnan suunnittelun. Kiinteään veloitukseen kuuluu myös OmaYade, etäkokousmahdollisuus sekä sähköisen arkiston ylläpito.

Muut veloituksemme

URAKAN KIRJANPIDON JA ASIAKASPALVELUN PALKKIO

Perimme taloyhtiön suuremmista urakoista kirjanpidollisen johtopalkkion, joka pitää sisällään urakan vaatimat kirjanpidolliset lisätyöt, urakkaan sisältyvän asiakaspalvelun sekä kiinteistömanagerin saatavuuden urakan valmisteluun. Palkkiomme on portaittainen kiinteä veloitus eikä prosenttiosuus urakan kokonaiskustannuksista.

URAKKAAN LIITTYVÄT TUNTITYÖT

Selkeyden ja reiluuden vuoksi teemme urakkaan liittyvät työt tuntitöinä, eikä niiden suuruus ole riippuvainen urakan kokonaiskustannuksista. Kiinteisömanagerin työmäärä vaihtelee urakasta toiseen ja mielestämme on reilua laskuttaa vain tehdystä työstä riippumatta urakan kokonaiskustannusten suuruudesta.

ALOITUSMAKSU

Taloyhtiön siirtyessä asiakkaiksemme, perimme kertamaksuna aloituspalkkion. Aloitukseen sisältyy arkiston digiointi, digitoitujen tiedostojen nimeäminen, järjestely, arkistolle suoritettava Health Check sekä kiinteistökierros kiinteistöllä.

Osakashinnasto (sisältää arvonlisäveron 24 %)

Isännöitsijäntodistus

110 €

Yksinkertaisuuden vuoksi isännöitsijäntodistuksella on yksi hinta liitteineen tai ilman ja voit tilata sen täältä. Isännöitsijäntodistuksen tarvitset esimerkiksi asunnon myyntiä tai vuokrausta varten tai pankin kanssa asioidessasi lainaan liittyvissä muutoksissa.

LainaOSUUSLASKELMA

50 €/LAINA

Lainaosuuslaskelman tarvitset silloin kun haluat maksaa osakkeittesi lainaosuuden pois tai haluat muuten vain tietää tarkan lainaosuutesi. Olethan yhtedessä asiakaspalveluun tiedustellessasi minä ajankohtana lainan voi maksaa pois ilman pankin lisäkuluja, sillä tämä vaihtelee taloyhtiö- ja lainakohtaisesti. Yleensä taloyhtiön lainan voi maksaa 1-2 kertaa vuodessa ilman lisäkuluja.

Mittarin välilaskutus

40 €

Vesimittarin tai latauaseman tasauslaskenta tulee suorittaa osakasvaihdon yhteydessä tai osakkaan halutessa myös vuokralaisten vaihdon yhteydessä. Tilaa asiakaspavelusta vesimittarin tasauslaskenta.

MAKSUMUISTUTUS

5 €

Tätä kulua emme peri mielellään, joten pidetään huoli ettei tätä maksua tule. Vastikkeiden ja maksujen ollessa myöhässä lähetämme maksumuistutuksen, josta perimme muistutuskulun.

Selkeää eikö?