https://yade.fi

Mikä on hoitovastike, korjausvastike, rahoitusvastike tai pääomavastike? Mitä eroa niillä on?

Taloyhtiön kerää huoneistojen omistajilta eli osakkailta rahaa eli vastikkeita eri kustannusten kattamiseksi. Osakkaat ovat velvollisia maksamaan kyseisiä kustannuksia taloyhtiöille ja taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä lukee tietoa mitä vastikkeita taloyhtiö perii osakkailta ja millä perustein.

Hoitovastike on nimensä mukaan sellaista vastiketta, jolla katetaan taloyhtiön hoitoon kuluvat kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, vesi-, isännöinnin, huoltoyhtiön kiinteistöveron ja mahdollisen maavuokran kustannukset. Hoitovastikkeen suuruus päätetään aina yhtiökokouksessa ja sen suuruus perustuu arvioituun vuosibudjettiin.

Pääomavastiketta on aikaisemmin kutsuttu myös nimellä rahoitusvastike, mutta niillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Pääomavastikkeella maksetaan huoneistoon kohdistuvan lainaosuuden lyhennyksiä, korkoja ja muita mahdollisia lainanhoitokuluja. Taloyhtiön suurempia korjausurakoita tai perusparannusurakoita varten taloyhtiö ottaa lainaa, joka jaetaan osakkaille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. Osakas voi päättää maksaako hän oman lainaosuutensa pois vai alkaako maksamaan lainasta pääomavastiketta.

Korjausvastike on harvinaisempi vastike. Nimensä mukaisesti korjausvastiketta peritään kattamaan taloyhtiön tulevia korjauskuluja etukäteen säästöön ja päätös sen perinnästä tehdään yhtiökokouksessa. Kyseinen vastike tulee aina kirjanpidollisesti rahastoida korjausrahastoon, joka käytännössä osoittaa, että kyseinen vastike on odottamassa säästössä tulevaa urakkaa varten. Yleensä korjausvastikkeen hyödyt ja haitat kannattaa punnita hyvin ennen sen keräämisen aloittamista.

Taloyhtiössä voi olla myös muitakin vastikkeita, kuten tietoliikennevastike tai vuokravastike, joiden perusteet lukee aina asunto-osakeyhtiön yhtiojärjestyksessä.