https://yade.fi

Vinkit ensiasunnon omistajille: miten päästä sisään taloyhtiö-elämään

Onneksi olkoon! Ensiasunnon osto on merkittävä merkkipaalu oman elämän kartalla. Kyseisessä blogissa kerromme muutaman vinkin taloyhtiön maailmaan sukeltamisesta ja miten päästä sisään uuteen rooliin asunnon omistajana.

Miten omistaja eroaa vuokralaisesta?

Oman asunnon omistaminen eroaa vuokralla asumisesta muutamassa asiassa erityisesti: omistaminen tuo vuokra-asumiseen verrattuna huomattavasti lisää vastuuta, mutta samalla se parantaa huomattavasti vaikutusmahdollisuuksia ja voi lisätä merkittävästi omaa taloudellista varallisuutta pitkällä aikavälillä. Omistajilla on parempi mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiön viihtyvyyden parantamiseen kuin tehdä päätöksiä esimerkiksi uusiutuvien lämmitysmuotojen tai energiatehokkuuden parantamisen suhteen. Taloyhtiön hyvä toiminta perustuu paljon osakkaiden ja asukkaiden aktiivisuuteen ja välittämiseen. Omistajana kannattaa ottaa osaa taloyhtiön asioiden hoitoon ja tällä tavalla pitää parhaiten huolta oman asunnon arvosta ja siten omasta tulevasta taloudellisesta tilanteesta.

Vastikkeet kannattaa huolehtia maksuun e-laskulla tai automaattimaksulla

Uudet omistajat saavat pikimmiten oston jälkeen tiedon vastikemaksuista. Taloyhtiön erilaisista vastikkeista on kerrottu tarkemmin tässä blogitekstissä. 

Vastikkeiden maksusta ei pääse pakoon, joten niiden maksaminen kannattaa hoitaa järkevällä tavalla. Suositeltu tapa on tilata taloyhtiöltä sähköinen lasku joka kuukausi verkkopankkiin eli solmia verkkopankissa e-laskutus -sopimus. Sähköisen laskun etuna on se, että vastikkeiden summa pysyy aina ajantasalla taloyhtiön päätösten mukaisesti, maksut menevät maksuun oikealla viitenumerolla ja eräpäivään mennessä. 

Toinen järkevä vaihtoehto on asettaa verkkopankissa automaattimaksu. Tässä vaihtoehdossa tulee itse pitää huolta siitä, että vastikkeiden muuttuessa tulee automaattimaksun summaa muuttaa. 

Yhtiökokous on kokemuksen arvoinen

Taloyhtiön isoin ja merkittävin vuosittainen tapahtuma on yhtiökokous, jossa muun muassa esitellään ja hyväksytään taloyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, päätetään ensi vuoden talousarvio ja päätetään vastikkeiden suuruudet sekä valitaan taloyhtiön hallitus. Yhtiökokoukseen kannattaa ehdottomasti osallistua etenkin taloyhtiön uutena osakkaana. Yhtiökokouksessa saa ensisilmäyksen kyseisen taloyhtiön maailmaan. Yhtiökokouksien luonne vaihtelee todella paljon niin taloyhtiön hallituksen kuin isännöitsijän mukaan: osassa kokouksissa vallitsee rennompi ja keskusteleva ilmapiiri ja joissain suositaan tiukempaa kokouskulttuuria. Myös kokousten kestot voivat vaihdella puolesta tunnista kolmeen tuntiin.  Yhtiökokous on mielenkiintoinen tilaisuus, joka kertoo paljon taloyhtiön hallinnosta ja sen hoitamisesta ja ehdottoman suositeltava kokemus kaikille uusille osakkaille.  

Vuosittainen katsaus taloyhtiön ydintoimintaan

Yhtiökokouskutsun mukana julkaistaan aina taloyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, talousarvio tulevalle vuodelle, toiminnantarkastajan tai/ja tilintarkastajan kommentit, korjaushistoria ja hallituksen näkemys kunnossapitotarpeeksi seuraavalle viidelle vuodelle. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus kertoo niin sanallisesti kuin kirjanpidon tavoilla sen, mitä asioita taloyhtiössä on tapahtunut viime vuoden aikana ja mikä taloudellinen tilanne taloyhtiöllä on. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö voi avautua paremmin yhtiökokouksessa ja etenkin kysymysten esittäminen auttaa asiaa. Kysymysten esittäminen yhtiökokouksessa on suotavaa, vaikka ei tietäisi, onko oma kysymys itsestään selvä muille. Yleensä kokouksessa on paikalla joku toinenkin henkilö, joka pohtii täsmälleen samaa kysymystä. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat laaja kokonaisuus, joka ei aukea ensilukemalla ja johon kannattaa sukeltaa ennakkoluulottomasti ja rennolla uteliaisuudella. Suositeltavaa on yrittää lukea dokumentit läpi, vaikka sisältö tuntuisi haastavalta. Itselleen kannattaa olla armollinen: tilinpäätösten ja toimintakertomusten täydellinen ymmärtäminen vie vuosia, ja asiaa kannattaa lähestyä pienin askelin lukukerta kerrallaan. 

Miten muodostaa mielipide urakoista

Yhtiökokouksissa voidaan päättää taloyhtiön korjaushankkeiden eteenpäin viemisestä. Kokouksissa esitetään yleensä taloyhtiön hallituksen mielipide ja ehdotus hankkeen sisällöstä ja ehdotus hankkeen aloittamisajankohdasta. Oman mielipiteen voi muodostaa joko luottaen hallituksen näkemykseen, luottaen jonkin toisen tahon näkemykseen tai perehtyen itse asiaan syvemmin ennen kokousta. Yleensä hallituksen näkemys perustuu tehtyihin kuntoarvioihin, asiantuntijoiden ja isännöitsijän näkemykseen asiasta. Kuitenkin on aina hyvä varmistua, että hallituksen näkemys on vankalla pohjalla. Kokouksessa kannattaa kysyä ja keskustella aiheesta ennen päätöksen muodostamista ja myös punnita eri tahojen mahdollisia motiiveja mielipiteiden taustalla. Täysin oikeaa vastausta ei ole, joten lopulta täytyy vain muodostaa oma mielipide sen tiedon ja ymmärryksen valossa, jota on saanut. 

Keneen tulee olla yhteydessä palaneista lampuista?

Taloyhtiön asioita pyörittää moni taho. Tässä blogitekstissä käsittelemme enemmän, keneen olla yhteydessä ja missä asiassa. 

Naapureihin tutustuminen tuo mahdollisuuksia

Naapureihin kannattaa tutustua ja talkoisiin osallistuminen on siihen yksi loistava keino. Yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä ja siten myös lisää kotoisuuden tuntua. Naapurien tervehtiminen rappukäytävässä ja hyvät naapuruussuhteet tulevat myös käytännössä avuksi, kun naapureilta toivotaan ymmärrystä remonttien tai juhlien äänien kuuntelemiseen. Ymmärrystä löytyy yleensä enemmän tuttujen kesken kuin tuntemattomaksi jääneiden ihmisten välillä. 

Taloyhtiön hallitustyö: uhka vai mahdollisuus?

Vähän kumpaakin! Taloyhtiön hallitustyö on täysin oma maailmansa ja suositeltava kokemus kenelle tahansa asunnon omistajalle. Hallitustyö avaa taloyhtiön toimintaa aivan uudella tavalla ja samalla yleensä oppii paljon hyödyllisiä asioita niin rakennusten kunnossapidosta, kuin ihmisjoukon yhteisestä asioiden päättämisestä, lain tulkitsemisesta ja soveltamisesta kuin taloyhtiön taloudesta ja kirjanpidosta. Hallitukseen voi ehdottomasti mennä, vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta asiasta ja sieltä voi aina myös jättäytyä pois, jos se ei olekaan se oma juttu. Yleensä kun hallitustyöhön pääsee käsiksi, siihen jää myös koukkuun.

Lue seuraavaksi

Taloyhtiön tekijät ja tehtävät: kuka tekee ja mitä?

Taloyhtiön asioita hoitaa joukko ihmisiä ja tahoja, ja välillä voi tuntua epäselvältä, keneen ottaa yhteyttä missäkin asiassa. Tämän jutun tarkoitus on auttaa ymmärtämään kuka tekee mitäkin ja kenen numeroon soittaa erilaisissa tilanteissa. Taloyhtiön ilmoitustaululta löytyy yleensä kaikkien olennaisten tahojen yhteystiedot. 

Lue lisää »